Kennisbank.

Wat is CI/CD? Continuous Integration en Continuous Delivery verder uitgelegd.

Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) is de benaming voor een manier van werken binnen software teams, waarbij de afhandeling van codewijzigingen wordt gedaan door een aantal geautomatiseerde stappen. Denk hierbij aan het automatisch testen van de code en het doorzetten van de wijzigingen naar de productieomgeving. Deze reeks aan geautomatiseerde stappen wordt ook wel een CI/CD pipeline genoemd. De CI/CD pipeline zorgt ervoor dat ontwikkelteams wijzigingen in de code vaker en betrouwbaarder (dus minder fouten) door kunnen voeren.

Wat is CI/CD? Continuous Integration en Continuous Delivery verder uitgelegd.
Verschillende aanbieders van CI/CD pipelines